Felanmälan

Flyttstädjouren lämnar alltid 10 dagars städgaranti. Beskriv vad ni är är missnöjd med så åtgärdas fel inom 3 arbetsdagar, så länge bristfälligt utförda punkter ingår i det arbete ni beställt.

Beskriv nedan vad som anses vara felaktigt utfört, det som nedan anges är det som kommer att åtgärdas vid vårt återbesök.