Återbruk

Återbruk – vi hämtar och transporterar

Vi hjälper er att ta vara på det som ni vill bli av med i hemmet eller på företaget. Det finns säkert en hel del som kan återanvändas så kontakta oss gärna så hjälper vi till med transporten av detta genom att vi hämtar upp på er adress.

Vid återbruk eller återanvändning så kasseras eller förbränns inte saker eller produkter. Istället kan en sak eller produkt användas på nytt eller så får den ett helt annat användningsområde utan någon förändring av saken eller produkten. Detta betyder en mer miljövänlig process än återvinning där en produkt eller sak förstörs för att sedan återanvända materialet.

Återbruk sparar på jordens resurser då vi återanvänder olika saker istället för att producera nya. Säkerligen finns det hel del i ert hem eller på ert företag som kan återbrukas eller återanvändas. Vi hjälper er med detta genom att hämta upp det ni vill bli av med på er adress.

Något som kan vara lite komplicerat är att dessa produkters material kanske inte är så miljövänliga och då kan det egentligen vara mer miljövänligt att kassera dem på återvinningen. Ett exempel på det kan vara att i gamla speglar kan det finnas kvicksilver vilket är ett mycket farligt grundämne. Ett annat exempel kan vara gamla kärl för förvaring av mat som innehåller bly som är ett annat mycket farligt grundämne.

Om något kan användas genom återbruk och säljas på exempelvis auktionskammare gäller RUT-avdraget. Välkommen att kontakta oss angående RUT-avdraget i just ert fall.

Varmt välkommen till oss på Flytt & Städjouren Sverige AB. Vi hjälper er med återbruk eller återanvändning samt närliggande tjänster om så önskas.

Exempel på orter där vi hjälper till med återbruk är Norrköping, Söderköping och Finspång.


återvinning