Återvinning Norrköping

Vi hämtar, transporterar och återvinner för miljön i Norrköping

Vi hjälper er gärna med återvinningen av avfall, gamla saker eller annat genom att vi hämtar upp detta hos er i Norrköping.

Med återvinning menas att vi tar vara på det material som finns i olika saker eller produkter. Det betyder då att vi sparar på jordens resurser då vi inte behöver ta fram nytt material från naturen. Samtidigt minskar vi avfallsmängden då vi återvinner materialet. Förbränning räknas också till återvinning då vi tar vara på den energi som finns lagrad i materialet, exempelvis vid förbränningen av en möbel av trä.

I vårt land återvinns en mängd olika produkter som vi privatpersoner förbrukar som exempelvis böcker, papper, elektroniska apparater, batterier, förpackningar, plast, glas, vitvaror, skräp, gamla möbler med mera.

Det finns i vissa branscher ett producentansvar vilket betyder att det måste finnas en plan för hur vissa produkter ska tas om hand eller återvinnas när livslängden är förbrukad. I vårt land återvinns eller förbränns merparten av det avfall som produceras av industrin eller oss privatpersoner. En liten del grävs dock ner på soptipp.

Säkerligen har även du i Norrköping samlat på dig en hel del genom åren som du kanske önskar att bli av med. Detta och andra närliggande tjänster kan vi hjälpa till med om det önskas. Det spelar ingen roll om det ska transporteras en längre sträcka inom Norrköpings kommun eller kanske en kortare sträcka.

Vissa av dessa tjänster berättigar till det förmånliga RUT-avdraget som administreras av oss och Skatteverket. Dock gäller inte RUT-avdraget om något ska kasseras, grävas ner eller förbrännas på kommunens återvinningsstation här i Norrköping. Om det finns frågor på RUT-avdraget, som kan vara lite komplicerat ibland, är det bara att återkoppla till oss så hjälper vi till att reda ut detta.

Varmt välkommen till oss på Flytt & Städjouren Sverige AB.
Återvinning Norrköping

Vi hjälper er gärna med det här eller med andra närliggande tjänster i Norrköping enligt önskemål.

Återvinning
återvinning