Återvinning Söderköping

Vi hämtar, transporterar och återvinner för miljön i Söderköping

Om du har avfall som du vill bli av med kan vi hjälpa till med denna hantering!

Kanske har du gammalt skräp, gamla möbler, gamla saker eller avfall? Vi kan hämta det hos dig här i Söderköping för att därefter transportera det till rätt ställe som exempelvis kommunens återvinningsstation.

Det vi menar med återvinning är att vi tar vara på materialet i de produkter som blivit uttjänta, vilket sparar jordens resurser. Visst material förbränns för att på så sätt ta vara på den energi som finns i materialet. Denna hantering bidrar till att mängden avfall minskar istället för att som förr gräva ner avfall och sopor på en soptipp.

I vissa branscher finns det regelverk eller producentansvar vilket innebär att det måste finnas en plan på hur en produkt ska tas om hand när livslängden är slut. I vårt land har vi kommit ganska långt vilket betyder att merparten av allt som förbrukas av oss privatpersoner eller av industrin återvinns. Dock är det så att en liten del grävs ner på tipp.

Många produkter återvinns i dag som exempelvis papper, böcker, textilier, batterier, glas, plast, elektronisk apparatur, förpackningar, spisar, kylskåp, skräp, gamla möbler med mera.

Om du har samlat på dig olika saker genom åren så hjälper vi gärna till att röja, plocka ihop och transportera detta till rätt ställe. Om du själv plockat ihop det du vill bli av med så kommer vi istället och hämtar det hos dig. Det spelar ingen roll om det ska transporteras en längre eller en kortare sträcka inom eller utom Söderköpings kommun eller om det ska bäras. Önskas andra tjänster så hjälper vi naturligtvis till med det också.

Tänk på att vissa tjänster berättigar till RUT-avdrag. Dock är det så att RUT-avdraget inte kan användas om något ska kasseras, brännas eller grävas ner. Kontakta oss gärna om det finns frågor på RUT-avdraget som kan vara lite komplicerat.

Hjärtligt välkommen till oss på Flytt & Städjouren Sverige AB.
Återvinning Söderköping

Vi hjälper till med återvinning och andra tjänster i Söderköping.

Återvinning
återvinning