Tömning och städning av dödsbo Eskilstuna

Vi avlastar gärna er om ni har ett dödsbo att tömma i Eskilstuna eller på någon annan ort.

Som vi alla vet är det ofta en tung process att tömma ett dödsbo när sorgen hela tiden gör sig påmind, det är ofta många känslor som bubblar upp.

Vi på Flytt & Städjouren har lång erfarenhet av olika typer av tömningar där tömning av dödsbo kan vara ett exempel på en tömning. Om det gäller en tömning av ett dödsbo på annan ort än Eskilstuna hjälper vi till även där om så önskas.

När ni anlitar oss kan vi erbjuda en helhetslösning där vi tar hand om allt från början till slut. Tillsammans kan vi gå igenom uppdraget så att allt flyter på vid själva tömningen. Viktigt är dock att innan allt kan påbörjas så måste bouppteckningen vara klar.

Dödsbo med gamla möbler

En tömning av ett dödsbo i exempelvis Eskilstuna kan se ut på följande sätt om det önskas. Vi kan hjälpa till med sortering av allt som finns i bostaden och packa ner allt i flyttkartonger. Om vissa saker kanske ska kasseras kan vi köra bort dessa till Eskilstuna kommuns återvinning. Andra saker kanske ska transporteras till en släkting eller en vän, då löser vi det också.

Vissa saker kanske ska till second hand, till auktionskammare och så vidare. Om ni önskar att någon köper upp hela dödsboet eller delar av dödsboet har vi kontakter som vi kan höra av oss till. Andra kanaler kan vara olika organisationer där överskottet går till välgörenhet. När allt är klart kan vi därefter hjälpa till att rengöra hela bostaden om så önskas.

Själva finansieringen av dessa tjänster som vi här beskriver bekostas av dödsboet och tyvärr går det inte att använda sig av RUT-avdraget vid tömning av ett dödsbo. Är det så att det saknas medel för dessa tjänster finns det möjlighet att kontakta Eskilstuna kommun så kanske de kan hjälpa till med finansieringen. Det är viktigt att dödsboet då är orört. Vid tömningar av dödsbon arbetar vi alltid diskret.

För allas vår trygghet har vi naturligtvis försäkringar som täcker om något oförutsett skulle hända. När vi arbetar är vi så klart alltid mycket försiktiga men trots det kan ju ibland olyckan vara där och då är det bra att veta att skydd finns. Vid hanteringen bär vi möbler och andra delar av dödsboet på ett försiktigt sätt och täcker in allt på bästa sätt för att skydda ägodelarna.

Viktigt att veta är att vi har trafiktillstånd för att kunna erbjuda denna typ av tjänst. Det är även viktigt att den som beställer en tömning av ett dödsbo och transport vet att firman har detta tillstånd annars finns det risk för stora problem även för beställaren.

Kontakta oss gärna om det gäller att tömma ett dödsbo i Eskilstuna eller på annan ort så hjälper vi gärna till i denna svåra och tunga stund. Skulle det vara något problem tidsmässigt går det att magasinera delar av dödsboet eller hela dödsboet en kortare eller en längre tid.

Hjärtligt välkommen till oss på Flytt & Städjouren.